پرسش و پاسخ

تیردروازه فوتبال اولین بار در چه تاریخی مورد استفاده گرفت؟

تیردروازه فوتبال اولین بار در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت.

[بالا]
ابعاد تیردروازه فوتبال استاندارد چقدر است؟

تیردروازه فوتبال شامل دو تیرک عمودی است که با فاصله مساوی از پرچم کرنرها در مرکز خط دروازه قرار می گیرند و با یک تیرک افقی از بالا به هم وصل می شوند. لبه های داخلی پروفیل ها باید 7.32متر (8یارد) از هم فاصله داشته باشد. لبه پایینی پروفیل افقی بالای دروازه باید 2.44متر (8فوت) از زمین فاصله داشته باشد. تورها معمولا در پشت دروازه قرار می گیرند، هرچند طبق قوانین مورد نیاز نیستند. تیرک های عمودی و افقی باید به رنگ سفید و از جنس آلومینیوم باشند.

[بالا]
شرکت آژند نوآور
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : تولید کننده تجهیزات اماکن ورزشی ، دروازه فوتبال، تیر دروازه فوتبال استاندارد، نیمکت ذخیره بازیکنان، تیر دروازه فوتسال، نیمکت ذخیره ، حلقه بسکتبال سقفی، جایگاه تماشاچیان فلزی، صندلی استادیومی، تیر دروازه هندبال ، دستگاه خط کشی زمین فوتبال، تونل ورود و خروج بازیکنان ، صندلی تماشاگران، میله والیبال ، سکوی ناجی استخر، خط شنا استخری
  • تلفن: 021-22858556
بروز رسانی 7 روز پیش